Protecţia datelor

1. Introducere

Cu ajutorul informațiilor de mai jos, dorim să vă oferim dvs. în calitatea de persoană vizată o imagine de ansamblu asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi și a drepturile de care dispuneți în temeiul legislației în materie de protecție a datelor. În principiu, utilizarea paginilor noastre web este posibilă fără introducerea de date cu caracter personal Dacă doriți să beneficiați de servicii speciale ale societății noastre prin intermediul paginii noastre web, s-ar putea totuși să fie necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul dvs.

Prelucrarea de date cu caracter personal, de ex. numele dvs., adresa poștală sau adresa de e-mail se realizează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) și cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor aplicabile la nivel național pentru „Marc Oliver Laubengaier, Dipl. BW (FH) - Steuerberater”. Prin prezenta declarație de confidențialitate dorim să vă informăm cu privire la volumul și scopul datelor cu caracter personal colectate, utilizate și prelucrate de noi.

În calitatea operator, am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice, în vederea asigurării unei protecții cât mai cuprinzătoare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagini web. Totuși, transferurile de date pe internet pot prezenta în principiu breșe de securitate, astfel că nu se poate asigura protecție absolută. Din acest motiv, aveți posibilitatea de a ne transmite date cu caracter personal și pe căi alternative, de ex. telefonic sau prin poștă.

 

2. Operator

Operator în sensul RGPD este:

Marc Oliver Laubengaier, Dipl. BW (FH) - Steuerberater
Maierstraße 5b, 70567
Stuttgart, Deutschland

Telefon: 0711-94542880
Fax: 0711-94542890 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Șeful organismului responsabil: Marc Oliver Laubengaier

 

3. Responsabil cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

Kai Ochmann 

Telefon: 07131-2055917
Fax: 07131-2055925 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru întrebări și sugestii legate de protecția datelor, vă puteți adresa oricând direct responsabilului nostru cu protecția datelor.

 

4. Definiții

Declarația de confidențialitate are la bază termenii utilizați de autoritatea Legislativă și de reglementare europeană la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră de confidențialitate trebuie să fie ușor lizibilă și ușor de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

Noi utilizăm în prezenta declarație de confidențialitate, printre altele, următorii termeni:

1 Date cu caracter personal

Constituie date cu caracter personal orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2 Persoană vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează de către operator (societatea noastră).

3 Prelucrare

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea unei proceduri automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4 Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

5 Creare de profiluri (Profiling)

Crearea de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

6 Pseudonimizare

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

7 Persoană împuternicită de operator

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

8 Destinatar

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari.

9 Parte terță

Parte terță  înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

10 Consimțământ

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

5. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD servește societății noastre ca temei legal pentru operațiunile de prelucrare în cadrul cărora obținem un consimțământ pentru un anumit scop al prelucrării.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract a cărui parte contractuală sunteți, astfel precum este cazul de pildă la operațiunile de prelucrare necesare pentru livrarea de mărfuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu sau contraprestații, prelucrarea se întemeiază așadar pe art. 6 I lit. b din RGPD. Același lucru se aplică pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea de măsuri precontractuale, de exemplu în cazul solicitărilor de informații privind produsele sau serviciile noastre.

În cazul în care societatea noastră este supusă unei obligații legale care face necesară prelucrarea datelor cu caracter personal precum îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se întemeiază pe art. 6  alin. 1 lit. c din RGPD.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi rareori necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acest lucru poate fi necesar în cazul în care un vizitator în unitatea noastră ar fi rănit și, ulterior, numele, vârsta și istoricul său medical sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, unui spital sau unui alt terț. Prelucrarea s-ar întemeia în acest caz pe art. 6 alin. 1 lit. d din RGPD.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea întemeia pe art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP. Operațiunile de prelucrare se bazează pe acest temei juridic, care nu figurează printre temeiurile juridice menționate anterior, atunci când este necesară prelucrarea în vederea protejării unui interes legitim al societății noastre sau al unei părți terțe, în măsura în care nu prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Aceste operațiuni de prelucrare ne sunt permise îndeosebi ca urmare a faptului că au stipulate în mod special de către legislatorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi acceptat dacă dvs. sunteți clientul societății noastre (considerentul 47 teza 2 din RGPD).

 

6. Echipamente

6.1 Criptare SSL/TLS

Această pagină utilizează pentru asigurarea securității prelucrării datelor și pentru protejarea transferului de conținuturi confidențiale precum comenzile, datele de conectare (login) sau solicitări de date de contact, pe care ni le trimiteți în calitate de operator, o criptare SSL, respectiv TLS. O conexiune criptată poate fi recunoscută după faptul că în linia de adresă a browserului, în locul „http://” apare „https;//” și după simbolul lacătului din linia browserului dvs.

Dacă este activată criptarea SSL, respectiv TLS, datele ne pot fi transmise, însă nu pot fi citite și de terți.

6.2 Înregistrarea datelor la vizitarea paginii web

În cazul utilizării doar în scopuri informative a site-ului nostru web, noi colectăm doar acele date pe care browserul dvs. le transmite către serverul nostru (în așa-numite „fișier jurnal de server”). Pagina noastră web înregistrează la fiecare apelare a unei pagini de către dvs. sau de către un sistem automatizat o serie de date și informații cu caracter general. Aceste date și informații cu caracter general se stochează în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi înregistrate

1. tipurile de browser și versiunile utilizate,

2. sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare,

3. pagina web de pe care un sistem de accesare ajunge pe pagina noastră web (așa-numitul Referrer),

4. subpaginile web care sunt controlate de pe pagina noastră web printr-un sistem de accesare,

5. data și ora unui acces la pagina web,

6. o adresă de protocol internet (adresă IP),

7. furnizorul serviciului de internet al sistemului de accesare.

La utilizarea acestor date și informații cu caracter general noi nu identificăm persoana dvs. Aceste informații sunt de fapt necesare pentru a

1. furniza în mod corect conținuturile paginii noastre web,

2. optimiza conținuturile paginii noastre web și publicitatea pentru acestea,

3. garanta capacitatea de funcționare permanentă a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei paginii noastre web și

4. furniza autorităților de aplicare a legii în cazul unui atac cibernetic informațiile necesare pentru ancheta penală.

Prin urmare, noi evaluăm aceste date și informații colectate, pe de o parte, în scopuri statistice, și, de asemenea, cu scopul creșterii nivelului de protecție și de securitate a datelor în societatea noastră, în vederea asigurării unui nivel optim de protecție pentru datele cu caracter personal prelucrate de noi. Datele din fișierele jurnal de server se stochează separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile colectării datelor prezentate mai sus.

 

7. Retransmiterea de date către terți

Datele dvs. personale nu se transmit către terți în alte scopuri decât cele prezentate mai jos.

Retransmitem datele dvs. personale către terți numai dacă:

1. v-ați dat acordul expres în acest scop în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a din RGPD,

2. retransmiterea este permisă pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD și nu există motive să presupunem că aveți un interes major demn de protecție ca datele dvs. să nu fie retransmise,

3. în cazul în care pentru retransmiterea în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. c din RGPD se naște o obligație legală și

4. acest lucru este permis de lege și, în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. b din RGPD, este necesară pentru derularea raporturilor contractuale cu dvs.

 

8. Module cookie

8.1 Informații generale privind modulele cookie

Noi setăm module cookie pe pagina noastră web. Acestea sunt fișiere de mici dimensiuni, pe care browserul dvs. le creează în mod automat și care se stochează pe sistemul dvs. informatic (laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când ne vizitați pagina. Modulele cookie nu dăunează dispozitivului dvs. terminal, nu conțin viruși, troieni sau alte programe informatice nocive.

În modulul cookie se arhivează informații rezultate în raport cu dispozitivul terminal utilizat în mod specific. Aceasta nu înseamnă totuși că în acest mod vă aflăm în mod direct identitatea. 

Utilizarea de module cookie servește pe de o parte la îmbunătățirea experienței de utilizare a ofertei noastre pentru dvs. Utilizăm astfel așa-numitele module cookie de sesiune, pentru a stabili faptul că ați vizitat deja pagini individuale ale site-ului nostru web. Acestea se șterg automat după părăsirea site-ului nostru.

În plus, tot pentru optimizarea experienței utilizatorului, setăm module cookie temporare, care se stochează pentru o anumită perioadă de timp pe dispozitivul dvs. terminal. Dacă vizitați din nou pagina noastră pentru a beneficia de serviciile noastre, se stabilește în mod automat faptul că ne-ați vizitat și ce date ați introdus și ce setări ați efectuat, pentru a fi nevoit să le introduceți din nou.

Un alt motiv pentru care setăm motive cookie este acela de a înregistra statistic utilizarea site-ului nostru internet și de a o evalua în scopul optimizării ofertei noastre pentru dvs. Aceste module cookie ne permit să determinăm în mod automat cu ocazia unei noi vizite pe pagina noastră faptul că ne-ați vizitat deja. Aceste module cookie se șterg automat după un anumit timp.

Datele prelucrate cu ajutorul modulelor cookie sunt necesare în scopurile menționate pentru protejarea intereselor noastre legitime și ale terților în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD. 

Majoritatea browserelor acceptă module cookie în mod automat. Puteți totuși configura browserul dvs. în așa fel încât să nu se stocheze module cookie în computerul dvs. sau să fiți notificat întotdeauna înainte de crearea unui nou modul cookie. Totuși, s-ar putea ca în urma dezactivării complete a modulelor să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru web.

 

9. Conținuturile paginii noastre web

9.1 Contactare / formular de contact

Atunci când ne contactați (de ex. prin formular de contact sau e-mail) se colectează date cu caracter personal. În cazul unui formular de contact, datele care se colectează rezultă din respectivul formular de contact. Aceste date se stochează și se utilizează exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dvs., respectiv pentru a vă contacta și pentru administrarea tehnică aferentă. Temeiul legal al prelucrării datelor îl constituie interesul nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. În cazul în care contactarea dvs. vizează încheierea unui contract, prelucrarea se întemeiază juridic suplimentar pe art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. Datele dvs. se șterg după încheierea procesării cererii dvs. atunci când din împrejurări se poate deduce că aspectul vizat este clarificat definitiv și în măsura în care acest lucru nu este împiedicat de obligațiile legale de stocare a datelor.

9.2 Gestionarea candidaturilor / bursa de locuri de muncă

Noi colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale candidaților în scopul derulării procedurii de selecție. Prelucrarea se poate efectua și pe cale electronică. Acesta este cu precădere cazul atunci când un candidat ne transmite documente de candidatură corespunzătoare pe cale electronică, de exemplu pe e-mail sau printr-un formular web care se găsește pe site-ul web. Dacă încheiem un contract de angajare cu un candidat, datele transmise se stochează în scopul derulării raporturilor de încadrare în muncă cu respectarea prevederilor legale. Dacă nu încheiem niciun contract de angajare cu candidatul, documentele de candidatură se șterg în mod automat în două luni luni de la comunicarea deciziei de respingere, în măsura în care ștergerea nu contravine altor interese legitime ale noastre. Constituie alte interese legitime în acest sens, de exemplu, obligația de probă în cadrul unei proceduri prevăzute de Legea generală privind egalitatea de tratament (Allgemeines Gleichhandlungsgesetz).

Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD ca pregătire a unui contract de muncă.

 

10. Inserturi și alte servicii

10.1 Google Maps

Pe site-ul nostru web utilizăm Google Maps (API) de la Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps este un serviciu online de hărți interactive, care permite reprezentarea vizuală a informațiilor geografice. Utilizarea acestui serviciu vă oferă, de exemplu, posibilitatea de a vizualiza locația noastră și de a beneficia de asistență în cazul unei eventuale deplasări.

Informațiile privind utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (de ex. adresa dvs. IP) se transmit către serverul Google din SUA și se stochează pe acesta, chiar din momentul apelării subpaginilor în care este încorporată harta Google Maps. Aceasta se realizează indiferent dacă Google furnizează un cont utilizator prin care sunteți conectat sau dacă nu există cont utilizator. Atunci când sunteți conectat la Google, datele dvs. se asociază direct contului dvs. Dacă nu doriți asocierea cu profilul deținut de dvs. la Google, trebuie să vă deconectați din contul de utilizator Google. Google vă stochează datele sub formă de profil de utilizare (chiar și pentru utilizatorii neconectați) și le evaluează. Această evaluare se realizează îndeosebi în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD pe baza intereselor legitime ale Google privind afișarea de reclame personalizate, studierea pieței și/sau configurarea în funcție de nevoi a site-ului său web. Aveți dreptul de a vă opune constituirii acestui profil utilizator, pentru exercitarea acestuia fiind necesar să vă adresați Google.

Societatea Google LLC cu sediul în SUA este certificată pentru convenția privind protecția datelor dintre SUA și UE, „Privacy Shield”, care garantează menținerea nivelului de protecție a datelor aplicabil în Europa. 

Dacă nu sunteți de acord cu transmiterea în viitor a datelor dvs. către Google în cadrul utilizării Google Maps, există, de asemenea, posibilitatea de a dezactiva complet serviciul online Google Maps prin dezactivarea aplicației JavaScript în browserul dvs. În acest caz nu veți putea utiliza Google Maps și, în consecință, nici funcția de afișare hărți.

Utilizarea Google Maps se realizează în interesul prezentării atractive a ofertei noastre online și al găsirii ușoare a locurilor indicate de noi pe site-ul web. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Puteți consulta condițiile de utilizare a Google la https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, iar condițiile de utilizare suplimentare pentru Google Maps le găsiți la https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Pentru detalii privind protecția datelor în contextul utilizării Google Maps, consultați pagina web a Google („Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10.2 Fonturi web Google

Pentru reprezentarea unitară a fonturilor, site-ul nostru web utilizează așa-numitele fonturi web furnizate de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. La apelarea unei pagini, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache de browser, pentru a afișa corect texte și fonturi.

În acest scop, browserul utilizat de dvs. trebuie să accepte conexiunea la serverele Google. Google află în acest mod faptul că site-ul nostru web a fost apelat prin adresa dvs. IP. Utilizarea fonturilor web Google se realizează în interesul unei  reprezentări unitare și corespunzătoare a paginii noastre web. 

Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Societatea Google LLC cu sediul în SUA este certificată pentru convenția privind protecția datelor dintre SUA și UE, „Privacy Shield”, care garantează menținerea nivelului de protecție a datelor aplicabil în Europa.

Pentru informații suplimentare privind fonturile web Google, consultați https://developers.google.com/fonts/faq și declarația de confidențialitate a Google: https://www.google.com/policies/privacy/

10.3 Google reCAPTCHA

Pe acest site web utilizăm funcția reCAPTCHA de la Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Această funcție servește îndeosebi pentru a determina dacă o intrare este efectuată de o persoană fizică sau, în mod abuziv, prin prelucrare mecanică și automatizată. Serviciul include și transmiterea către Google a adresei IP și eventual a altor date necesare Google pentru serviciul reCAPTCHA și se realizează în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD în temeiul interesului nostru legitim privind constatarea existenței intenției umane în spatele activităților online și evitarea abuzului și a spam-ului.

Societatea Google LLC cu sediul în SUA este certificată pentru convenția privind protecția datelor dintre SUA și UE, „Privacy Shield”, care garantează menținerea gradului de protecție a datelor aplicabil în Europa. 

Pentru informații suplimentare legate de Google reCAPTCHA și declarația de confidențialitate a Google, consultați: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

11. Drepturile dvs. în calitatea de persoană vizată

11.1 Dreptul la confirmare

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

11.2 Dreptul la informare: art. 15 din RGPD

Aveți dreptul de a primi oricând din partea noastră în mod gratuit informații cu privire la datele cu caracter personal stocate care vă privesc și o copie a acestor date.

11.3 Dreptul la rectificare: art. 16 din RGPD

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, referitoare la dvs. De asemenea, ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

11.4 Ștergerea: art. 17 din RGPD

Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea neîntârziată a datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică dintre motivele prevăzute de lege și prelucrarea nu este necesară.

11.5 Restricționarea prelucrării: art. 18 din RGPD

Aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării în cazul în care este întrunită una dintre condițiile legale.

11.6 Portabilitatea datelor: art. 20 din RGPD

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care ne-au fost furnizate de către dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator decât celui căruia i s-au furnizat datele cu caracter, fără obstacole din partea noastră, în măsura în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ conform art. 6 alin. 1 litera a din RGPD sau art. 9 alin. 2 litera a din RGPD sau pe un contract conform art. 6 alin. 1 litera b din RGPD, dacă prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care i-a fost repartizată operatorului și care este de interes public sau se efectuează prin exercitarea unei autorități publice.

În exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor prevăzut la art. 21 alin. 1 din RGPD, aveți, de asemenea, dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de către un operator către un alt operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și nu sunt afectate astfel drepturile și libertățile altor persoane.

11.7 Opoziția: art. 21 din RGPD

Aveți dreptul de a vă opune oricând, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e (prelucrarea datelor în interes public) sau f (prelucrarea datelor pe baza unei evaluări a interesului) din RGPD a datelor cu caracter personal care vă privesc.

Acest lucru se aplică și pentru crearea de profiluri în temeiul acestor dispoziții, în sensul art. 4 punctul 4 din RGPD.

În cazul opoziției, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția situației în care putem prezenta motive legitime și imperioase care prevalează în fața intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea și apărarea unor drepturi.

În cazuri specifice, noi prelucrăm date cu caracter personal cu scopul marketingului direct. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct. Acest lucru se aplică și pentru crearea de profiluri dacă aceasta din urmă are legătură cu această formă de marketing direct. Dacă vă opuneți prelucrării de către noi în scopul marketingului direct, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scop.

În plus, din motive ce rezultă din situația personală dvs. particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care se efectuează la noi în scopuri de cercetare economică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 din RGPD, cu excepția cazului în care această prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

În contextul utilizării de servicii informatice, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, sunteți liber să vă exercitați dreptul la opoziție prin proceduri automatizate, în cazul cărora se utilizează specificații tehnice.

11.8 Revocarea unui consimțământ pentru utilizarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a revoca oricând, cu efect pentru viitor,  consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

11.9 Contestarea la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a contesta la o autoritate de supraveghere a protecției datelor prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal.

 

12. Stocarea, ștergerea și blocarea sistematică a datelor cu caracter personal

Noi prelucrăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopului stocării sau pentru perioada prevăzută de dispozițiile legale aplicabile societății noastre.

În cazul absenței scopului stocării sau al expirării unui termen de stocare prevăzut, datele cu caracter personal se stochează sau se șterg sistematic și în conformitate cu dispozițiile legale.

 

13. Actualitatea și modificarea declarației de confidențialitate

Această declarație de confidențialitate se aplică în prezent și datează din decembrie 2018.

Prin dezvoltarea continuă a paginilor noastre web și a ofertelor noastre sau în temeiul dispozițiilor legislative, respectiv administrative modificate, se poate ivi necesitatea modificării prezentei declarații de confidențialitate. Declarația de confidențialitate aplicabilă în prezent poate fi imprimată. 

Prezenta declarație de confidențialitate a fost întocmită cu ajutorul programului informatic de protecție a datelor audatis MANAGER.

Noi folosim module cookie pe site-ul nostru web. Unele dintre acestea sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența utilizatorului (module cookie de urmărire).

Aveți posibilitatea de a decide dacă permiteți module cookie. Vă rugăm să rețineți că, în cazul refuzului, este posibil să nu mai fie disponibile toate funcționalitățile site-ului.